.جهت مطالعه متن به زبان فارسی به انتهای صفحه مراجعه نمایید

Property insurance in Turkey
Turkey secures your home in one insurance policy from fire to flood, theft to the earthquake. This package has many extra covers compared to the standard property insurance product.

Property Insurance Covers Damages from
Fire, lightning, explosion, theft, strike, riot, civil commotion, flood, vehicle and aircraft impact, internal water, smoke, storm, heavy snow, landslide, inflation, common property cover, painting and whitewash made by tenants, direct damage from fuel leaking’s, accidental breakage for home furnishings, personal accident insurance, third party liability insurance, private sports equipment insurance, insurance for legal protection, removing expenses, rent cover and expenses for post-earthquake, covers for outdoor trees and decoration plants, new value clause for home furnishing, home and emergency assistance.

Optional Choices of Property Insurance in Turkey
Earthquake and volcanic eruption, sea vehicles impact, glass breakdown, electronic equipment insurance, liability arising from fire, explosion, loss of rent, expenses for the removing your place because of loss, liability arising from fire and explosion.
1 bedroom apartment about 90 Euro
2 bedroom apartment about 120 Euro
3 bedroom apartment about 150 Euro
Villas about 220 Euro

Insurance costs depends on m² and declared value prices. Prices above given above are examples based on the current rates but will vary with each property to another property in Turkey.

What is DASK?
DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)
is an obligatory earthquake insurance police. You may not get a new subscribe water and electricity without this obligatory insurance of the property in Turkey. The other insurance covers earthquake risk after DASK police.

For more information, you can contact us through communication ways and “Sell Property Turkey” professional team will connect to you online.

بیمه املاک در ترکیه

.ترکیه خانه شما را در یک بیمه نامه از آتش سوزی تا سیل، سرقت و زلزله ایمن می کند. این بسته در مقایسه با محصول استاندارد بیمه املاک، پوشش های اضافی زیادی دارد

بیمه اموال، خسارات ناشی از آن را پوشش می دهد
آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سرقت، اعتصاب، شورش، اغتشاشات داخلی، سیل، برخورد وسیله نقلیه و هواپیما، آب داخلی، دود، طوفان، برف سنگین، رانش زمین، تورم، پوشش املاک مشترک، نقاشی و سفیدکاری ساخته شده توسط مستاجران، آسیب مستقیم از نشت سوخت، شکستگی تصادفی برای اثاث منزل، بیمه حوادث شخصی، بیمه مسئولیت شخص ثالث، بیمه تجهیزات ورزشی خصوصی، بیمه برای حمایت قانونی، حذف .هزینه ها، پوشش اجاره و هزینه های پس از زلزله، پوشش برای درختان بیرونی و گیاهان تزئینی، ارزش جدید برای مبلمان منزل، مسکن و کمک های اضطراری

گزینه های اختیاری بیمه املاک در ترکیه
زلزله و فوران آتشفشان، تأثیر وسایل نقلیه دریایی، خرابی شیشه، بیمه تجهیزات الکترونیکی، مسئولیت ناشی از آتش سوزی، انفجار، از دست دادن اجاره، هزینه های برکناری مکان شما به دلیل از دست دادن، مسئولیت .ناشی از آتش سوزی و انفجار
آپارتمان یک خوابه در حدود 90 یورو
آپارتمان دو خوابه در حدود 120 یورو
آپارتمان سه خوابه در حدود 150 یورو
ویلا حدود 220 یورو
.هزینه های بیمه بستگی به متراژ و قیمت های اعلام شده دارد. قیمت های فوق الذکر مثالهایی هستند که بر اساس نرخ فعلی ارائه می شوند اما نرخ ها درهر ملک در ترکیه متفاوت خواهد بود

چیست؟(DASK) Doğal Afet Sigortaları Kurumu
.یک بیمه زلزله اجباری پلیس است. بدون این بیمه اجباری ملک در ترکیه، ممکن است اشتراک آب و برق جدید را دریافت نکنید

.برای کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت راهنمایی سریعتر با تیم حرفه ای “فروش املاک ترکیه” تماس حاصل نمایید