.جهت مطالعه متن به زبان فارسی به انتهای صفحه مراجعه نمایید

Buying property in Turkey through a company
It is possible to buy a property in Turkey through a registered Turkish company, in fact, many foreigners choose to take this option for one reason or another. Many large investors choose to purchase land and property through limited companies so that they can pursue business operations after the purchase.

In order to buy a property through a company, you need to register a foreign capital company in Turkey – this is establish according to Turkish Trade Law and enrolled in the Turkish Trade Registry, which means that foreign capital companies are subject to Turkish law while their capital belongs to a foreign national.

Some people choose to purchase a property through a foreign company as it can have certain advantages, in other cases, it is the only way in which foreign nationals of certain nations can own a home in Turkey.

In 2003, the Foreign Direct Investment Law was passed, this gave foreign investors the same rights and treatment as a domestic investor would have in Turkey, this also lifted certain permissions and limitations that were placed on foreign investors before.

How to set up a company in Turkey and buy a property
The easiest and cheapest way for an individual to establish a trading company in Turkey is to set up a limited liability company in Turkey. In order to do this it requires a minimum of two people – these people can be foreign and one of them can be Turkish. The company is divided into a 99.9% share for the main person who is named as the director, and a 0.1% share for the second person. In simple terms, when a foreign national wishes to set up a company in Turkey to buy property, the person will own 99.9% of company shares while 0.1% will be owned by another person – usually this will be a lawyer.

Step 1 – to begin the process of setting up a company in Turkey, you need the following documents: the preparation of the power of attorney, passport copies, and two passport sized photos.

Step 2 – once the documents have been received, the application may then be processed. An application will be made to relevant authorities to grant permissions and articles of associations will be prepared and an application made to the tax authority. Company books preparation will also be started.

Step 3 – once the company has been established in Turkey, the legal address will be checked by tax officials to ensure it is correct. The final permission will then be granted – usually lawyers will complete this step on your behalf.

Step 4 – Once the company has been registered, a second power of attorney will be prepared on behalf of the company to give POA to a solicitor in Turkey to complete the purchase process on the behalf. The lawyer will be able to apply to the governor to ask for permission to buy a home in Turkey before the Land Registry and seek military clearance.

Step 5 – Once the governor has granted permission, an application will be made to the Land Registry with the seller.

Costs of setting up a company in Turkey
To set up a company in Turkey, it currently costs around £1,500 to set up a limited company.

Annual fees for the company amount to around £1,000 per year and this includes registry submissions and accounting fees.

If you are interested in buying a home in Turkey through a company and wish to obtain more information and advice, please contact us and our diligent and friendly team will be happy to assist you.

خرید ملک در ترکیه از طریق یک شرکت

خرید ملک در ترکیه از طریق یک شرکت ثبت شده ترکیه امکان پذیر است، در واقع بسیاری از خارجی ها به یک دلیل یا دلیل دیگر این گزینه را انتخاب می کنند. بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ ترجیح می دهند زمین .و ملک را از طریق شرکت های محدود خریداری کنند تا پس از خرید بتوانند عملیات تجاری خود را دنبال کنند

برای خرید ملک از طریق یک شرکت، باید یک شرکت سرمایه خارجی در ترکیه ثبت کنید. این امر مطابق قانون تجارت ترکیه ایجاد شده و در ثبت تجارت ترکیه ثبت شده است، به این معنی که شرکت های سرمایه .خارجی تحت قانون ترکیه هستند در حالی که آنها سرمایه متعلق به یک تبعه خارجی است

برخی از افراد خرید یک ملک را از طریق یک شرکت خارجی انتخاب می کنند زیرا می تواند از مزایای خاصی برخوردار باشد، در سایر موارد، این تنها راهی است که از طریق آن اتباع خارجی ملل خاص می توانند .در ترکیه صاحب خانه شوند

در سال 2003، قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی تصویب شد، این امر به سرمایه گذاران خارجی همان حقوق و رفتاری را داد که یک سرمایه گذار داخلی در ترکیه داشت، همچنین مجوزها و محدودیت های خاصی .را که پیش از این برای سرمایه گذاران خارجی وجود داشت، لغو کرد

نحوه ایجاد شرکت در ترکیه و خرید ملک
آسانترین و ارزانترین راه برای تأسیس شرکت بازرگانی در ترکیه برای فرد، ایجاد شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه است. برای انجام این کار حداقل به دو نفر نیاز دارد . این افراد می توانند خارجی و یکی از آنها ترک باشد. این شرکت به 99.9٪ سهم برای شخص اصلی که به عنوان مدیر معرفی می شود و 0.1٪ سهم شخص دوم تقسیم شده است. به زبان ساده، وقتی یک تبعه خارجی بخواهد شرکتی در ترکیه برای خرید ملک تأسیس کند، شخص 99.9٪ سهام شرکت را در اختیار خواهد داشت در حالیکه 0.1٪ متعلق به شخص دیگری است. معمولاً این یک وکیل خواهد بود.

:مرحله اول
.برای شروع روند راه اندازی شرکت در ترکیه ، به اسناد زیر نیاز دارید: تهیه وکالت نامه، کپی گذرنامه و دو عکس به اندازه گذرنامه
:مرحله دوم
پس از دریافت اسناد، پرونده ممکن است پردازش شود. تقاضایی برای اعطای مجوز به مقامات مربوطه داده می شود و اساسنامه انجمن تهیه می شود و پرونده ای به سازمان مالیاتی ارائه می شود. تهیه کتابهای شرکت .نیز آغاز خواهد شد
:مرحله سوم
.پس از تأسیس شرکت در ترکیه، آدرس قانونی توسط مقامات مالیاتی بررسی می شود تا از صحت آن اطمینان حاصل شود. سپس اجازه نهایی داده می شود. معمولاً وکلا از طرف شما این مرحله را انجام می دهند
:مرحله چهارم
پس از ثبت شرکت، وکالت نامه دوم از طرف شرکت آماده می شود تا POA را به یک وکیل در ترکیه بدهد تا مراحل خرید را از طرف وی انجام دهد. این وکیل می تواند با مراجعه به استاندار خواستار اجازه خرید .خانه در ترکیه قبل از ثبت اسناد و املاک نظامی شود
:مرحله پنجم
.پس از آنكه فرماندار مجوز را صادر كرد، با فروشنده تقاضانامه ای به اداره ثبت احوال كشور ارائه می شود

هزینه های راه اندازی یک شرکت در ترکیه
.برای ایجاد یک شرکت در ترکیه، در حال حاضر برای راه اندازی یک شرکت محدود حدود 1,500 پوند هزینه دارد
.هزینه های سالانه برای شرکت حدود 1,000 پوند در سال است و این شامل ثبت و هزینه های حسابداری است

.برای کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت راهنمایی سریعتر با تیم حرفه ای “فروش املاک ترکیه” تماس حاصل نمایید