.جهت مطالعه متن به زبان فارسی به انتهای صفحه مراجعه نمایید

Costs of buying a home in Turkey
One of the things we’re asked about the most is, how much will it cost to buy property in Turkey, over and above the purchase price? We advise our clients to budget 7 to 8 percent of their purchase price to cover expenses and costs. Bear in mind these are one-off costs. Ongoing costs of property ownership, such as Turkish property taxes, maintenance fees, etc are considerably low in Turkey, around one third of Spain and less than a quarter what it would cost in France.

For example, if you bought a home in Turkey, the following will be the fees and costs you will pay on top of the price. Assuming that the property is purchased for 200,000 Euros, then your purchase costs will be around 15,000 Euros on top (give or take).

Stamp Duty in Turkey
Also known as Turkey property buying tax, this amounts to 4% of the assessed value of the property. The assessed value of the property normally comes in at around 60% of the purchase price. Stamp duty is payable upon the registration of the property title deed in your name. Therefore, if you are buying an off-plan property in Turkey, you won’t need to worry about paying this until the build is finished.

Assessed value is also known as declaration amount of a property. Under declaration is very common in Turkey, and therefore, tax authorities have a method of testing reasonableness of declarations. On average, 50-60% of actual market value is accepted as reasonable.

Solicitor/Legal fees in Turkey
Generally, a real estate solicitor in Turkey will charge between £1,000 and £1,500 (€1,200 – €1,800 ) for services used. However this can vary from time to time due to the complexity of the transaction and property purchase. Legal fees are payable upon the signing of your property purchase contract.

Real estate consultant fees (buyer fee)
To trade a property, the buyer must pay 3% of the total cost of the sale as a fees. Of course, this is in addition to the costs of transferring the document and the translator of the Tapo office (familiarity with the transfer of the document and Tapo).
Percentage of fees for the purchase of residential projects:
Residential projects in Turkey are often built by construction companies. These companies do not receive commissions from the buyer, and in fact, purchases from projects in all Turkish cities are without fees.
Fees right to terminate the contract:
If the buyer and seller terminate the transaction with the consent of both parties, the real estate consultant can receive a fee (of course, this amount must be paid by the person terminating the contract)

Other approval and paperwork
Miscellaneous paperwork and other approvals on the cost of buying property in Turkey normally amounts to around €500.

The fees involved in the cost of buying a property in Turkey are relatively cheap when compared with other European nations such as Spain, Italy, and France where you can expect to pay anything from 10-20% extra in fees. This makes buying a property in Turkey an appealing option for many investors and people looking for holiday homes, retirement homes, or a life in the sun.

NOTE: Since 2017, foreign buyers no longer pay value added tax (VAT) on their first home in Turkey. This is on the condition the purchase is made with foreign currency and the property isn’t sold for at least 12 months. VAT exemption when buying property in Turkey.

For more information, you can contact us through communication ways and “Sell Property Turkey” professional team will connect to you online.

هزینه های خرید ملک در ترکیه

یکی از مواردی که بیشتر از ما سوال شده این است که خرید ملک در ترکیه، بیش از قیمت خرید، چقدر هزینه خواهد داشت؟
ما به مشتریان خود توصیه می کنیم 7 تا 8 درصد از قیمت خرید خود را برای تأمین هزینه ها اختصاص دهند. بخاطر داشته باشید که اینها هزینه های یکباره است. هزینه های جاری مالکیت املاک، مانند مالیات املاک .ترکیه، هزینه نگهداری و غیره در ترکیه بسیار کم است، حدود یک سوم اسپانیا و کمتر از یک چهارم هزینه در فرانسه

به عنوان مثال ، اگر خانه ای در ترکیه خریده اید، در زیر هزینه هایی که پرداخت خواهید کرد، بالاتر از قیمت است. با فرض اینکه ملک به مبلغ 200.000 یورو خریداری شده باشد، هزینه خرید شما در حدود 12.000 یورو خواهد بود. (بدهید یا بگیرید)

تمبرمالیاتی در ترکیه
این مالیات که به عنوان مالیات خرید ملک ترکیه نیز شناخته می شود، 4٪ از ارزش ارزیابی شده ملک است. ارزش ارزیابی شده ملک معمولاً در حدود 60٪ از قیمت خرید است. این هزینه با ثبت سند مالکیت ملک به .نام شما قابل پرداخت است. بنابراین ، اگر در ترکیه در حال خرید یک ملک خارج از نقشه هستید، تا پایان ساختن، دیگر نگران پرداخت این مبلغ نخواهید بود

مقدار ارزیابی شده به عنوان مبلغ اظهارنامه یک ملک نیز شناخته می شود. مبلغ اظهارنامه در ترکیه بسیار رایج است و بنابراین ، مقامات مالیاتی روشی را برای آزمایش معقول بودن اظهارنامه ها دارند. به طور .متوسط، 50-60٪ از ارزش واقعی بازار قابل قبول است

وکالت/هزینه های حقوقی در ترکیه
به طور کلی، یک وکیل املاک و مستغلات در ترکیه برای خدمات استفاده شده بین 1.000 تا 1.500 پوند (1.200 یورو – 1.800 یورو) هزینه می گیرد. اما این به دلیل پیچیدگی معامله و خرید ملک، می تواند متغیر باشد. هزینه های حقوقی با امضای قرارداد خرید ملک شما قابل پرداخت است.

هزینه کمیسیون(دستمزد) مشاور املاک ( هزینه خریدار)
. خریدار باید ۳% هزینه کل فروش را به عنوان کمیسیون خرید ملک در ترکیه پرداخت کند. البته این به جز هزینه های انتقال سند و مترجم اداره تاپو ( آشنایی با انتقال سند و تاپو) می باشد
:درصد کمیسیون برای خرید پروژه های مسکونی
پروژه های مسکونی
در ترکیه اغلب توسط شرکت های ساختمان سازی ساخته می شوند. این شرکت ها از خریدار کمیسیون دریافت نمی کنند و در واقع خرید از پروژه ها در تمامی شهرهای ترکیه بدون کمیسیون می .باشد
:حق کمیسیون برای فسخ قرارداد
چنانچه خریدار و فروشنده با رضایت دو طرف معامله را فسخ نماید، مشاور املاک می تواند اجرتی را دریافت کند.(البته این مبلغ را باید فرد فسخ کننده قرارداد پرداخت کند)

سایر مصوبات و مدارک
.مدارک متفرقه و سایر مصوبات در مورد هزینه خرید ملک در ترکیه به طور معمول حدود 500 یورو است

هزینه های مربوط به هزینه خرید ملک در ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایتالیا و فرانسه در مقایسه با 10-20٪ هزینه اضافی نسبتاً ارزان است. این امر خرید یک ملک در ترکیه را برای .بسیاری از سرمایه گذاران و افرادی که به دنبال خانه های تعطیلات ، خانه های بازنشستگی یا زندگی در آفتاب هستند، به گزینه ای جذاب تبدیل می کند

:توجه
از سال 2017 ، خریداران خارجی دیگر مالیات بر ارزش افزوده را برای اولین خانه خود در ترکیه پرداخت نمی کنند. این به شرطی است که خرید با ارز انجام شود و حداقل 12 ماه ملک فروخته نشود. (معافیت مالیات بر ارزش افزوده هنگام خرید ملک در ترکیه)

برای کسب اطلاعات بیشتر، می توانید از طریق راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید و تیم حرفه ای “فروش املاک ترکیه” بصورت آنلاین به شما متصل می شوند.