.جهت مطالعه متن به زبان فارسی به انتهای صفحه مراجعه نمایید

A tax number is the essential ID number for each registration and financial transaction in Turkey. All Turkish citizen’s ID numbers are automatically their tax ID numbers. A Tax Identification Number is a ten-digit number assigned to individuals.
Foreigners should have a tax number for, opening a bank account, buying a property, subscribing for utility services, issuing insurance, getting health services, doing notarial processes, applying for residence permits, etc.
Getting a Tax ID number is an easy application. You should go to any local tax office and apply for it. The only documents you need for this transaction are “your original passport” and “copy of your passport”. Registration is free of charge. After registration, your tax number is also monitored at the screens of all Turkish financial institutions including banks, which means you will be able to open a bank account, too.
This transaction usually takes around fifteen minutes. After you receive your tax ID number, you can open your bank account and carry out your official transactions.
Read real estate taxation in Turkey on how and when to pay taxes.


Why is the tax ID number necessary?
It is your unique registration number which will be used in all registration applications in your daily life in Turkey. You must have a tax ID number for buying and selling processes and financial transactions including
• Opening a bank account,
• Title deed transactions,
• Power of attorney transactions,
• Residence permit application,
• Insurance,
• All sorts of tax payments,
• Water and electricity subscriptions.


Can I get a tax ID number in Turkey if I go to the tax office on my own?
Yes.”Sell Property Turkey” customers do not need that. It is a part of our free after-sale services.
What happens if I lose my tax ID number?
You can have it reprinted by going to the tax office.
How long is a tax ID number valid?
You can use your tax number without a time limit once you obtain it.
Do I need to pay tax if I get a tax number?
Getting the tax number is free of charge. You pay these property-related taxes; like income tax, annual property tax and conveyance tax.

For more information, you can contact us through communication ways and “Sell Property Turkey” professional team will connect to you online.

اخذ شماره شناسایی مالیاتی در ترکیه

شماره مالیاتی، شماره شناسایی ضروری برای هر ثبت نام و معامله مالی در ترکیه است. همه شماره های شناسنامه شهروند ترکیه به طور خودکار شماره شناسنامه مالیاتی آنها است. شماره شناسایی مالیاتی یک شماره ده .رقمی است که به افراد اختصاص داده می شود
افراد خارجی باید شماره مالیاتی، افتتاح حساب بانکی، خرید ملک یا اجاره نامه رسمی، مشترک شدن در خدمات عمومی، صدور بیمه، دریافت خدمات درمانی، انجام مراحل اسناد رسمی، درخواست مجوز اقامت و غیره .داشته باشند
دریافت شماره شناسه مالیاتی یک برنامه آسان است. شما باید به هر اداره مالیات محلی مراجعه کنید و درخواست آن را بدهید. تنها مدارکی که برای این معامله نیاز دارید “گذرنامه اصلی شما” و “کپی گذرنامه شما” است. .ثبت نام رایگان است. پس از ثبت نام، شماره مالیاتی شما در صفحه نمایش همه ی موسسات مالی ترکیه از جمله بانک ها نیز کنترل می شود، به این معنی که شما همچنین می توانید یک حساب بانکی باز کنید
.این معامله معمولاً حدود پانزده دقیقه طول می کشد. پس از دریافت شماره شناسه مالیاتی، میتوانید حساب بانکی خود را باز کرده و معاملات رسمی خود را انجام دهید

چرا شماره شناسه مالیاتی لازم است؟
این شماره ثبت منحصر به فرد شما است که در همه برنامه های ثبت نام در زندگی روزمره شما در ترکیه استفاده خواهد شد. برای مراحل خرید و فروش و معاملات مالی به شرح زیر باید شماره شناسه مالیاتی داشته :باشید
افتتاح حساب بانکی
معاملات سند مالکیت
معاملات وکالت
درخواست اجازه اقامت
بیمه
انواع پرداخت مالیات
اشتراک آب و برق

.فروش املاک ترکیه” دریافت شناسه مالیاتی را برای مشتریان خود، به عنوان بخشی از خدمات پس از فروش رایگان انجام میدهد”
.اگر شماره شناسه مالیاتی خود را گم کنید میتوانید با مراجعه به اداره مالیات می توانید مجددا چاپ کنید.همچنین شماره شناسه مالیاتی بدون محدودیت زمانی معتبر بوده و میتوانید استفاده کنید

آیا در صورت دریافت شماره مالیات نیاز به پرداخت مالیات هستم؟
.دریافت شماره مالیات رایگان است. شما این مالیات های مربوط به املاک را پرداخت می کنید. مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی سالانه و مالیات حمل و نقل

.فروش املاک ترکیه” از همه مشتریان در هر مرحله ، اجرا و پیگیری روند خرید پشتیبانی خواهد کرد”