.جهت مطالعه متن به زبان فارسی به انتهای صفحه مراجعه نمایید

Where in Turkey should you consider buying a property?


Where should I live in Turkey?
Turkey’s diverse landscape means there is no end of beautiful or fascinating places to live, work and invest. However, that can make it difficult when you’re deciding where to live or invest in Turkey. If you’re wondering what is the best part of Turkey, or, should I move to Turkey, take some time to discover the best regions for Turkey for expat living.

Best areas in Turkey for families or holiday homes?

  1. Istanbul, Turkey’s largest city, Istanbul offers a range of properties for all budgets and family sizes.
  2. Alanya, heaven of Turkey, most beautiful city all year round, calm atmosphere and clean weather with luxury lifestyle give you higher quality life .
  3. North Cyprus, for glitz and glamour, North Cyprus property is perfect for those seeking a luxury family life.

از کجا می توان ملک را در ترکیه خریداری کرد؟

کجا باید در ترکیه زندگی کنم؟
چشم انداز متنوع ترکیه به این معنی است که مکان های زیبا یا جذاب برای زندگی، کار و سرمایه گذاری پایان ندارند. با این حال، این می تواند وقتی تصمیم می گیرید کجا در ترکیه زندگی کنید یا سرمایه گذاری کنید، مشکل ایجاد کند. اگر از خود می پرسید که بهترین منطقه ترکیه کدام است یا باید به ترکیه بروم، کمی وقت بگذارم تا بهترین مناطق ترکیه را برای زندگی در خارج از کشور کشف کنم.

بهترین مناطق در ترکیه برای خانواده ها یا خانه های تعطیلات؟
.استانبول ، بزرگترین شهر ترکیه، استانبول مجموعه ای از املاک را برای همه بودجه ها و اندازه خانواده ارائه می دهد
.آلانیا، بهشت ترکیه، زیباترین شهر در تمام طول سال، فضای آرام و هوای پاک با سبک زندگی لوکس، زندگی با کیفیت بالاتری به شما می دهد
.قبرس شمالی، برای درخشش و جذابیت، ملک قبرس شمالی برای کسانی که به دنبال یک زندگی خانوادگی لوکس هستند مناسب است